Past chairman
 

 
Sr.NO PHOTOS NAME YEAR
 
1 CA. Chandrakant Doshi 2008-09
 
2 CA. Prakash Pamnani 2009-10
 
3 CA. Chandrakumar Chhabra 2010-11
 
4 CA. Vinod Inamdar 2011-12
 
5 CA. Suniiel R.Karbhari 2012-13
 
6 CA. Manojkumar B.Agarwal 2013-14
 
7 CA. Baban S.Dangale 2014-15
 
8 CA. Prasadh V. Saraaf 2015-16
 
9 CA. Suhas D. Gardi 2016-17
 
10 CA. Ravindra B. Nerlikar 2017-18
 
 
     
125963 Times Visited